Rovfugle

De Fascinerende Rovfugle

Slået sammen i en gruppe, ikke af taksonomi, men af adfærd og morfologi, udgør de en unik samling af smukke, atletiske og spændende fugle – rovfugle udviser en uovertruffen ynde og elegant skønhed, når de i hurtige ryk eller dyk falder ud af himlen eller skovbrynet for at angriber et bytte.

Rovfugle, er ikke en nært beslægtet gruppe.

Rovfugle er som gruppe ikke en biologisk eller taksonomisk gruppering, men en gruppe af fugle med ensartede egenskaber. Egenskaber som under den normale evolution, har været fordelagtige at erhverve i et liv som jæger eller et liv i ensartede biotoper – en udvikling som betegnes ”konvergent evolution”.

I bred forstand er alle kødædende fugle rovfugle, men en vedtaget stram definition angiver, hvad der skal opfyldes for at indgå i den sammenbragte gruppering ”rovfugle”.
En ny vedtaget definition fra 2019 omhandlende, hvad der definerer en rovfugl udarbejdet af Dr. Chris McClur mf. – kan ses her.

En definition der kombinerer fylogeni*, morfologi og økologi, men lægger mere vægt på vigtigheden af at bruge den evolutionær historie til at beskrive mønstre af ”shared common ancestry” (delt almindelig fælles herkomst). En sådan tilgang giver et mere videnskabeligt grundlag for at gruppere arter som rovfugle efter en stram definering.

*Fylogenetiske analyser involverer sammenligning af genetiske data, anatomiske træk og morfologiske karakteristika mellem individer for at bestemme deres evolutionære slægtskab og placering i det overordnede træ af live – en ny form for slægt og art bestemmelse.

Fuglene er opdelt i 44 overordnede grupper ”Ordener”, hvoraf kun 4 indeholder de dagaktive rovfugle og en anden de nataktive - uglerne

Medlemmer af familierne Accipitridae (høge, ørne mf.), Pandionidae (fiskeørne) og Sagittariidae (sekterærfugl) anses af de fleste biologer som “kerne” rovfugle, fordi de deler en nærmeste fælles forfader – de betegnes som  monofyletisk. Hvis gruppen ikke deler den nærmeste fælles forfader, betegnes gruppen som  “polyfyletisk”.

Den totale gruppe af rovfugle (dag- og natjagende) er således en polyfyletisk gruppe (takson) – de har ikke samme nærmeste fælles forfader. De dagjagende rovfugle “Accipitriformes”, kan alle føres tilbage til samme fælles forfader, her adskiller de sig i forhold til de natjagende “uglerne (Strigiformes)”, som henhører under en anden oprindelse – en anden forfader. Begge grupper (taksa) samles under den fælles betegnelse “rovfugle”, som ikke er en taksonomisk gruppe, men en gruppering af kødædende fugle defineret ud fra fastlagte egenskaber og værdier. 

De dagaktive rovfugle er formelt klassificeret i 4 ordener – som ses nedenfor.

Dagaktive rovfugle:

Accipitriformes (traditionelle rovfugle / kerne-rovfugle):
 – Familierne;  Høge (ørne, glenter, rørhøge, mf), sekretærfugl, gribbe samt slægten Fiskeørne

Falconiformes – kan ses her:
 – Familien
; Falke og Caracara

Cathartiformes:
 – Familien;
Ny verdens gribbe (kondorer)  “Cathartidae“. Søster-gruppe til Accipitriformes (høge og ørne).

Cariamiformes:
 – Familien;
Seriema – Nyligt anerkende som medlem af rovfuglegruppen. Tidligere placeret sammen med                            traner, men besidder en typisk rovfuglelivsstil, og nu  fundet tæt beslægtet med falkene)

De nataktive rovfugle er samlet i Ordenen Strigiformes (ugler)

Tilsammen udgør de 5 Ordenen hele gruppen af de såkaldte rovfugle.

Accipitriformes

Orden af  størsteparten af de dagaktive rovfugle; 262 arter, 75 slægter fordelt på 4 familier; Høgefamilien, Gl. Verdens gribbe, Sekretærfugl og slægten Fiskeørne. Falke findes ikke i denne gruppe – de har deres egen orden “Falconiformes”.

Ørne

Få dyr er lige så frygtindgydende som en rovfugl. Lige fra de store ørne til de mindre høge er rovfugle kendt for deres hurtighed, styrke og dræber-instinkt. 

Deres unikke styrke og flyveegenskaber gør dem til klodens mest udbredte toprovdyr, da de kan jage i næsten ethvert miljø. 

Høge, Rørhøge, Glenter, Våger

Gribbe (Gl verden)

De gamle verdens gribbe findes i Afrika, Asien og Europa, tilhører familien Accipitridae, som også omfatter ørne, glenter, musvåger og høge . 

De nye verdens gribbe og kondorer findes i varme og tempererede områder i Amerika, og har deres egen orden “Cathartiformes” og udgør familien Cathartidae. Der findes desværre ingen billeder af dem her.

Selvom New World gribbe og Old World gribbe deler mange ligheder, er de ikke særlig tæt beslægtede. De deler snarere lighed på grund af konvergent evolution 

Ørne og gribbe fra den gamle verden: Flere arter har en god lugtesans, usædvanlig for rovfugle , og er i stand til at lugte døde dyr fra store højder, op til en kilometer væk

Falke (Falconiformes)

Ordenen omfatter ca. 65 arter af dagaktive rovfugle. Gruppen udgøres af én familie “falke”, som er opdelt i tre underfamilier – latterfalke og skovfalke, caracara og falkonetter samt de egentlige falke.

Falkefamilien (Falconidae) er kun fjernt beslægtede med de øvrige rovfugle, og er ved DNA analyser fundet værende nært beslægtet med papegøjer og sangfugle. De tre ordner er således hinandens nærmeste slægtninge.

Falkene adskiller sig yderligere fra mange andre grupper af rovfugle ved at dræbe deres bytte med næbbet i stedet for med kløerne. Til brug herfor har de en tap på næbet, en såkaldt ”falketand”, som anvendes til at klippe byttets nervetråde i nakken over, hvorved byttet øjeblikkeligt lammes. Caracaraer er dog typisk ådselædere, og har derfor ikke brug for at dræbe byttet, og har derfor ikke “falke-tanden”.

Ugler (Strigiformes)

Med slægter, der strækker sig 70 til 80 millioner år tilbage, er ugler en af de ældste grupper af landfugle.

Strigiformes ordenen omfatter ca. 250 eksisterende uglearter opdelt i to familier: Tytonidae (slørugler) og Strigidae (ægte ugler). De to slægter af slørugler, Tyto og Phodilus, repræsenterer mindre end 20 arter. De fleste af de arter, der lever i dag, er klassificeret som Strigidae, hvilket omfatter ca. 25 slægter. Selvom spørgsmålet ikke er helt løst på nuværende tidspunkt (2022), men har nyere systematik placeret ugler tættere på Natravne (Caprimulgiformes) end på de dagaktive rovfugle.

Selvom spørgsmålet ikke er fuldstændig løst på nuværende tidspunkt, har nyere systematik slægtsmæssigt placeret ugler tættere på natravne end dagjagende rovfugle 

Når et  udtryk som “rovfugl” i bred forstand må opfattes som omfattende alle fugle, der aktivt jager og spiser andre dyr:

  • Hvorfor er alle kødædende fugle så ikke rovfugle !
  • Hvad afgør om en fugl, er en rovfugl ?

Der er i 2019 kommet en ny definition af hvad der skal til
for at en art indgår i – rovfuglegruppen. Læs her om “rovfugle definition af 2019